بازدید:
تاريخ : 1395/10/13
عبدعظیم خالق بخشنده ی عظیم     فرزند طه گل بستان  وحا ومیم
ای مسجد الحرام دل ما تو را حریم   صل علی جلالک یا سید الکریم
میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم مبارک.